Mail ons Bel ons

Avoord benoemt Saskia van Opijnen tot nieuwe bestuurder

Saskia van Opijnen (1965) is per 1 juli benoemd tot bestuurder van ouderenzorgorganisatie Avoord. Saskia zal samen met de directie, bestaande uit Laura Kallenberg en Carla Brander, de schouders zetten onder de doorontwikkeling van Avoord als aanbieder van integrale zorg aan kwetsbare ouderen. Zij volgt Martin den Hartog op die eind februari na 6,5 jaar afscheid nam van Avoord.

Saskia brengt veel bestuurlijke ervaring met haar mee. Zij is geruime tijd werkzaam geweest als voorzitter Raad van Bestuur bij Noorderbreedte. Daarvoor was zij werkzaam in diverse (tijdelijke) management- en directiefuncties waaronder als directeur bij Careyn Kraamzorg, arbodienst ArboVitale en GWK Travelex. Naast haar werkzaamheden als bestuurder is Saskia lid van de Raad van Toezicht bij een kinderopvang organisatie en bij Zuidwester.
 

Topcare predicaat

Avoord was geen onbekende organisatie voor Saskia: “Avoord heeft net als Noorderbreedte het Topcare predicaat. Dat staat wat mij betreft voor een sterke focus op kwaliteit en vernieuwing. Ik vind het interessant dat Avoord ouderenzorg in de breedte aanbiedt; naast zorg in verpleeghuizen ook zorg in de wijk, dagopvang, logeermogelijkheid en een high-care hospice. De ambitie die Avoord heeft om verder te vernieuwen en duurzame ouderenzorg in verbinding met naasten en de wijk vorm te geven, sluit aan bij mijn visie op ouderenzorg. Ik kijk er naar uit daar mijn bijdrage aan te leveren, natuurlijk in samenwerking met partners in de regio. En op een manier die ook goed is voor het werkplezier van de Avoord medewerkers en vrijwilligers.”
 

Prettige samenwerking

De Raad van Toezicht is verheugd dat Saskia zich aan Avoord verbindt als bestuurder. Voorzitter van de Raad van Toezicht, Simone Dirven: “Wij hebben er alle vertrouwen in dat Saskia met haar kennis en expertise de ingezette koers van Avoord kan voortzetten en kijken uit naar een prettige samenwerking.”