Mail ons Bel ons

Avoord als eerste zorginstelling aangesloten bij Klik voor Wonen

In het nieuwe jaar verhuurt Avoord een groot deel van de appartementen via Klik voor Wonen. Volgens één van de relatiebeheerders van het Cliënten Service Bureau, is dit een grote stap vooruit. “Het schept niet alleen voor onszelf duidelijkheid en overzicht maar vooral ook voor de woningzoekenden”.

“Het grote voordeel van de samenwerking met Klik voor Wonen is dat de digitale database vraag en aanbod optimaal op elkaar afstemt”, legt één van de relatiebeheerders uit. “Met het huidige systeem moeten we steeds opnieuw uitzoeken of iemand nog geïnteresseerd is in een woning en kost het veel tijd om vraag en aanbod bij elkaar te brengen”.

Passend aanbod

Dat gaat na de jaarwisseling dus veranderen. Woningzoekenden melden zich dan aan via de website www.klikvoorwonen.nl en geven hun woonwensen heel specifiek aan. Iedereen die bij een aangeboden woning past, krijgt automatisch een mail waarop ze, als ze geïnteresseerd zijn, binnen 3 dagen kunnen reageren. “Zo wordt er al een eerste, automatische schifting gemaakt. Voor de woningzoekenden is het fijn dat ze alleen bericht krijgen over een woning als deze aansluit op de wensen”.

Eerlijk

Toekenning vindt plaats op basis van een aantal criteria, waarbij urgentie en de tijd waarop iemand al op de wachtlijst staat een belangrijke rol spelen. Als iemand al op de wachtlijst staat voor een appartement wordt de inschrijving per 2 januari 2019 overgezet naar Klik voor Wonen. Het Cliënten Service Bureau krijgt regelmatig vragen over de opgebouwde wachttijd. “Die wachttijd verhuist mee naar Klik voor Wonen. Anders zou het niet eerlijk zijn. Bovendien behouden mensen met een urgentie-indicatie voorrang op woningen die Avoord aanbiedt”, aldus één van de betrokken relatiebeheerders.

Praktische hulp

De komende maanden benut Avoord om achter de schermen het systeem in te richten en mensen intern te scholen. “We zijn in positieve zin verrast hoe goed ouderen digitaal onderlegd zijn en dus goed met dit systeem overweg kunnen”, vertelt één van de relatiebeheerders. “Dat neemt niet weg dat onze medewerkers altijd bereid zijn om vragen te beantwoorden of praktische hulp te bieden op dit vlak”. De appartementen van Avoord zijn per 2 januari 2019 te vinden op www.klikvoorwonen.nl.