23 sep 2014 Terug naar nieuws

Etten-Leur: Mantelzorgers en professionals dementie spreken behoeften uit

Op 20 september organiseerde de Inspiratietafel Dementievriendelijke Gemeente Etten-Leur de informatiemarkt “Dementie, vergeet het niet”. Hier werd de rapportage over de behoeftepeiling aan wethouder van Hal overhandigd. De behoeftepeiling is een onderzoek van de Inspiratietafel om te achterhalen waar mantelzorgers,vrijwilligersen professionals behoefte aan hebben in hun werk. De gemeente Etten-Leur neemt de actiepunten uit de rapportage mee om te komen tot een Dementie Vriendelijke Gemeente.

Actiepunten
Uit de rapportage zijn vijf actiepunten naar voren gekomen.

  1.  Er is behoefte aan voldoende passende opvang, zodat mantelzorgers meer rust krijgen en daardoor hun taken langer kunnen volhouden.
  2. De Inspiratietafel is gevraagd om in gesprek gaan met organisaties en verenigingen om te kijken wat deze kunnen betekenen voor dementerenden en mantelzorgers. Niet alleen mantelzorgers, professionals envrijwilligers, maar ook verenigingen, clubs en ondernemers hebben meer scholing nodig over dementie.
  3. Deelnemers van de peiling willen dat dementie zichtbaar wordt in de samenleving. Bijvoorbeeld door meer publiciteit over het onderwerp.
  4. De mantelzorgers vragen of de overheid hen beter kan informeren over de zaken die op hen afkomen.
  5. Er is behoefte dat professionals en mantelzorgers elkaar als volwaardige gesprekspartners gaan zien.

De behoeftepeiling - het onderzoek
Op 4 september 2014 kwamen 21 mantelzorgers en 13 professionals samen. De Inspiratietafel achterhaalde tijdens deze bijeenkomst de behoeften van mantelzorgers voor dementerende mensen in hun omgeving en professionals door het stellen van vragen in afzonderlijke groepen. De uitkomsten van beide gesprekken werden gezamenlijk besproken.

Dementie vergeet het niet
De Inspiratietafel organiseerde tussen 4 en 21 september verschillende acties om dementie onder de aandacht van de inwoners te brengen: de behoeftepeiling , straattheater van de Josjes en de informatiemarkt “Dementie vergeet het niet”.