18 sep 2014 Terug naar nieuws

Opening winkel Markt 6 in Zundert

Op donderdag 18 september 2014 opende wethouder Marjon de Hoon-Veelenturf van Zorg en Welzijn in gemeente Zundert winkel 'Markt 6' op het gelijknamige adres. Deze winkel van Avoord voorziet in een toenemende informatiebehoefte van 55+ ers in de gemeente Zundert om zelfstandig thuis kunnen blijven wonen zonder zorg. De wethouder benadrukte het belang van een goede voorbereiding daarop door de inwoners zelf. 

Regeren is vooruitzien
De veranderingen in de zorg verlangen dat inwoners en hun eigen omgeving een plan voor hun eigen toekomst gaan maken. Zij zullen steeds meer zaken zelf moeten voorbereiden en regelen. Zo ook zorg en ondersteuning die niet altijd meer in het vergoedingenpakket vallen. De winkel Markt 6 voorziet juist in producten en diensten die ouderen en mantelzorgers helpen om langer zelfstandig thuis te kunnen blijven wonen of om fit te blijven. De braintrainer is daar een goed voorbeeld van. Zo ook het aanbieden van cursus in het gebruik van een iPad. Of informatie over een huiskamerproject, wilsbeschikkingen, juridische zaken en mogelijkheden om op vakantie te gaan met een dementerende partner.

We doen het samen
Verschillende producten en diensten van de winkel 'Markt 6' kunnen dus helpen fit te blijven of bieden juist de wenselijke ondersteuning. Het team van de winkel 'Markt 6' van Avoord werkt hierin samen met de lokale middenstand, andere organisaties en partners en dat is bijzonder binnen de gemeente Zundert.

Openingstijden
Heeft u advies nodig om zo lang mogelijk zelfstandig thuis te blijven wonen? Bereid uzelf of anderen in uw omgeving voor op de toekomst en kom langs voor een persoonlijk gesprek en advies op maat bij Markt 6. 

Klik hier en vindt uw weg naar Markt 6!