19 mei 2014 Terug naar nieuws

Tien klussen geklaard voor oudere inwoners Etten-Leur

Zaterdag 17 mei 2014 voerden 15 vrijwilligers van de Rabobank en Avoord Zorg en Wonen gezamenlijk klussen uit voor zelfstandig wonende senioren. Dit naar aanleiding van de vrijwilligersdag van de Rabobank en ter promotie van Wonen met Gemak.

Hulp bij tuinieren in trek
Na een gezamenlijke aftrap, met senioren en de vrijwilligers bij wijkcentrum de Gong, ging men hard aan het werk. Er waren vooral veel klussen in de tuin omdat die te zwaar waren geworden voor de senioren om die nog zelf te doen. De sfeer zat er goed in. In tweetallen werkten de vrijwilligers van de Rabobank en Avoord de ingestuurde klussen af.  Het was een succesvolle dag die het prettig, zelfstandig blijven wonen op leeftijd op een leuke manier onder de aandacht bracht.

Wonen met gemak
Wonen met Gemak is een initiatief van lokale organisaties, vrijwilligers en ondernemers en wordt gesubsidieerd door provincie Noord-Brabant. In Etten-Leur zijn Rabobank en Avoord de samenwerkingspartners van Wonen met Gemak en helpen zo oudere, zelfstandig wonende senioren in hun kracht te blijven. Hierbij zijn drie pijlers van belang:

  1. de woonscan
  2. woningaanpassingen
  3. woon- en gemaksdiensten aan huis.

Senioren kunnen kiezen uit vele diensten variërend van kapper aan huis, administratieve ondersteuning tot tuinonderhoud. Deze diensten worden zowel door vrijwilligers als door ondernemers aangeboden, zodat er volop keuze is in budget, snelheid en kwaliteit.

Heeft u interesse in een dienst van Wonen met Gemak? Bel dan de Rabobank (076–513 44 44), Avoord Zorg en Wonen (076-532 50 00) of het servicepunt van Wonen met Gemak via 06–83 96 61 00.

Kijk voor meer informatie op www.wonenmetgemak.nl en volg Wonen met Gemak via Facebook en Twitter: @wonenmetgemak.