9 apr 2014 Terug naar nieuws

Stem nù op AmuSing!

Dit jaar gaat de opbrengst van AmuSing naar hospice Marianahof.  Met de opbrengst wil Avoord een start maken met een kenniscentrum voor palliatieve zorg voor alle bewoners van Etten-Leur en omstreken. Hier kunnen zij dan gratis terecht voor advies op het gebied van palliatieve zorg. Denk aan een luisterend oor voor naasten, of voor praktische tips, zoals bijvoorbeeld het gebruik van aromatherapie bij misselijkheid, of het regelen van inzet van vrijwilligers om de mantelzorger te ontlasten.

Een van de manieren die AmuSing gebruikt om geld in te zamelen is deelname aan de Rabobank Clubkas Campagne. Tijdens de campagne mogen leden van de bank hun stem uitbrengen op een of meerdere vereniging(en) of stichting(en) die zij een warm hart toedragen. Hoe meer stemmen er op een vereniging of stichting uitgebracht worden, des te meer geld ontvangt deze vereniging of stichting van Rabobank West-Brabant Noord.

Lid van Rabobank West-Brabant-Noord? Klik hier om direct naar de de Rabobank Clubkas Campagne te gaan en breng uiterlijk 14 april uw stem uit.