19 mrt 2014 Terug naar nieuws

Rendez-Vous 27 maart: in en om het huis, een kist vol herinneringen

Rendez-vous is de naam van een maandelijkse ontmoetingstafel binnen locatie het Anbargvan Avoord Zorg en Wonen. Er komen iedere maand verschillende onderwerpen ter sprake. Elke maand heeft een ander thema. Het doel is dat  cliënten en wijkbewoners met  elkaar kennis maken,  gesprekken voeren en ervaringen uitwisselen. Donderdag 27 maart komen Georg van Ginneken en Peter Broks met een kist vol herinneringen naar HetAnbarg. Beide heren zijn actief bij het heemkundig museum Jan Uten Houte, dat gevestigd is in het Paulushofje. 

Thema: in en om het huis
Ongetwijfeld kunnen de heren mooie verhalen vertellen bij de oude gebruiksvoorwerpen. Maar ze zijn jong genoeg om veel op te kunnen steken van de ervaringen van de bezoekers van deze middag! U bent als wijkbewoner of cliënt van harte welkom op 27 maart tussen 14.00 en 15.30 uur in het Grand Café van locatie hetAnbarg, Nassaulaan1 inEtten-Leur. We ontmoeten u er graag. 

Rendez-vous, een moment om naar uit te zien
Op elke locatie van Avoord ontmoeten mensen elkaar. Niet alleen cliënten,vrijwilligersen medewerkers maar ook bezoekers en wijkbewoners. Om samen te eten, te kaarten en ook om samen te praten. Zo ontstond in 2012 het idee voor een maandelijkse discussietafel onder de naam ‘rendez-vous’. Het vindt 1x per maand plaats op donderdagmiddag van 14.00 uur tot 15.30 uur in het Grand Café van HetAnbarg. Elke maand is er een ander thema. Het doel is dat oud en jong, cliënt en wijkbewoners met elkaar kennis maken, ervaringen uitwisselen, gesprekken voeren, elkaar een luisterend oor bieden en dat ze in contact komen met gastsprekers, creatieve of muzikale mensen.