12 mrt 2014 Terug naar nieuws

Terugblik werkbezoek Koningin Máxima

Koningin Máxima was vol belangstelling voor medewerkers en bewoners Avoord tijdens de Week van Zorg en Welzijn. Zij bracht dinsdag 11 maart, in het kader van de Nationale Week van Zorg en Welzijn, een bezoek aan Avoord Zorg en Wonen in Etten-Leur. De Koningin werd enthousiast ontvangen door personeel, vrijwilligers en bewoners van Avoord.

Gastheren

Het bezoek begon met een ontvangst door gastheren Lucas Middelhoff, bestuurslid RegioPlus en Martin den Hartog, bestuurder Avoord Zorg en Wonen. Vervolgens werd de Koningin in de sfeervolle kapel geïnformeerd over de stand van zaken in de wereld van zorg en welzijn en bij Avoord Zorg en Wonen in het bijzonder.

Forse veranderingen

Lucas Middelhoff vertelde over de organisatie van de Week van Zorg en Welzijn, die dit jaar met de slogan ‘Zo werkt Zorg’ aandacht vraagt voor het werken in de zorg- en welzijnssector. Middelhoff: “De bijna 1,3 miljoen medewerkers, stagiaires en vrijwilligers zullen zich gesteund voelen door uw bezoek. Juist in deze tijden van forse veranderingen, waaraan het werk in onze sector is blootgesteld. Zestien regionale werkgeversorganisaties, zoals Transvorm in Brabant, zetten zich in om deze veranderingen zo goed mogelijk te laten verlopen met oog voor de medewerkers en cliënten.”

Regie over eigen leven

Martin den Hartog nodigde de Koningin uit om nader kennis te maken met Avoord: “Onze missie is het behouden of verhogen van het zelfrespect van onze cliënten. Ons motto is dan ook ‘Zoals u wenst’. Dit zie je terug in het feit dat bij ons huisdieren toegestaan zijn en dat er een bewoner is die een Harley Davidson op zijn kamer heeft staan, omdat hij er zo moeilijk afscheid van kon nemen na een CVA”.

Intensieve zorg

Een intiem onderdeel van de dag was het bezoek van de Koningin aan hospice Marianahof. Hare Majesteit sprak daar met medewerkers en vrijwilligers over het belang van dit onderdeel van Avoord Zorg en Wonen voor cliënten, het omgaan met de veranderingen in de zorg en het waardevolle werk van vrijwilligers in het hospice. Ook besteedde de Koningin extra persoonlijke aandacht aan twee cliënten en hun familie: “Ze zorgen hier toch wel goed voor u?”.

Interne en externe zorg

Bij woonzorglocatie Kloostergaard sprak Koningin Máxima met medewerkers en vrijwilligers die actief zijn binnen de verschillende onderdelen van Avoord Zorg en Wonen. Ondanks dat er gesproken werd over bewoners voornamelijk in de leeftijd van 70+, kwam het gesprek al gauw terecht op onderwerpen als iPads en Facetimen. Koningin Máxima: “Heel goed dat er zo gemakkelijk contact kan zijn met familie!”. Ook kwam aan bod hoe de medewerkers omgaan met de veranderingen in hun werk, zoals mensen helpen langer zelf de regie over hun eigen leven te voeren en thuis te blijven wonen. De Koningin vond het mooi om te horen dat de meeste van deze cliënten zin hebben om de dag te beginnen.

Enthousiast en tevreden

Vanzelfsprekend werden ook de bewoners niet vergeten tijdens het bezoek. Koningin Máxima werd enthousiast door hen verwelkomd en ook in de gesprekjes met hen was ze vol belangstelling.

Lucas Middelhoff en Martin den Hartog zijn na afloop van het koninklijke bezoek erg enthousiast. Den Hartog: “Het bezoek was een opeenstapeling van hoogtepunten. De Koningin was erg geïnteresseerd in de transitie die gaande is in de langdurige zorg en was goed geïnformeerd.”

Week van Zorg en Welzijn

Op zaterdag 15 maart opent Avoord Zorg en Wonen haar deuren voor een Open Dag (www.avoord.nl). Voor informatie over deze en alle andere activiteiten tijdens de Week van Zorg en Welzijn in Brabant kijkt u op www.brabantzorg.net. De Week is ook te volgen via Twitter: twitter.com/WeekZorgWelzijn (#WZW2014) en via Facebook: www.facebook.com/DeWeekvanZorgenWelzijn.

De organisatie van de Week van Zorg en Welzijn is in handen van RegioPlus, het landelijk dekkend samenwerkingsverband van regionale werkgeversorganisaties in de sector zorg en welzijn. Voor de provincie Noord-Brabant is dat Transvorm, waarbij Avoord Zorg en Wonen is aangesloten. Op de website www.weekvanzorgenwelzijn.nl staat een overzicht van alle locaties die deelnemen aan de week.