18 mei 2018 Terug naar nieuws

Project “De Gouden Driehoek”.

Negen studenten van het Vitalis College die stage lopen in Het Anbarg en Franciscushof hebben meegewerkt aan het project “De Gouden Driehoek”. De Gouden Driehoek is een samenwerking tussen onderwijs en zorginstellingen met onder andere als doel onderwijs en praktijk meer met elkaar te verweven. De leerlingen worden in staat gesteld samen te werken, te leren van elkaar en ervaringen uit te wisselen.

De studenten van verschillende opleidingen en leerjaren zijn aan de slag gegaan met vraagstukken vanuit de praktijk. De door hen gekozen onderwerpen waren: zelfregie, dementie en weerstand, ergonomisch werken en familieparticipatie. Zij hebben in een aantal bijeenkomsten, onder begeleiding van twee docenten, hieraan gewerkt.

Ter afsluiting hebben zij op 14 mei een workshop verzorgd waarbij ook enkele werkbegeleiders en andere collega’s aanwezig waren. Tijdens de workshop presenteerde de studenten in groepjes per onderwerp wat hen in de praktijk is opgevallen en wat er verbeterd kan worden. Er was ruimte voor discussie en er werd in groepjes gebrainstormd over hoe te handelen naar aanleiding van een casus. Die workshop maakte de deelnemers bewust van hun handelen.

Reacties na afloop waren positief. De aanwezige collega’s vonden de onderwerpen relevant en gaven aan dat het heeft bijgedragen aan een stuk bewustwording. Een mooi compliment voor de studenten!