9 mei 2018 Terug naar nieuws

Vervulling van een wens

Vorig najaar heeft de heer van Ham, bewoner van een woongroep in Het Anbarg, een zeer persoonlijke en bescheiden wens in de wensboom gehangen. Helaas was om medische redenen het onverantwoord om die specifieke wens in vervulling te laten gaan. Om toch een wens voor meneer te vervullen, heeft de contactverzorgende met zijn echtgenote contact opgenomen om dit te bespreken. Mevrouw van Ham gaf aan dat het zo leuk voor hem zou zijn, om nog eens een fijn samenzijn met zijn familie en vrienden te hebben.

Deze vraag hebben we meteen opgepakt wat resulteerde in een mooi feestje speciaal voor meneer. De heer van Ham is jaren lid geweest van het koor Zwanentranen, waar zijn vrouw nog steeds deel van uit maakt. Een vraag aan hen of ze een klein optreden wilde verzorgen, was voldoende om het hele koor bereid te vinden om op te treden. Maar liefst 63 personen hebben een prachtig optreden verzorgd.

De vaste vrijwilligers van de woongroepen waar de heer woont, waren bereid te helpen in de bediening. Als klap op de vuurpijl hebben we ook het fotoalbum van het 50-jarig huwelijksfeest van meneer en mevrouw van Ham opnieuw laten maken. Het oude album had meneer letterlijk kapot gekeken. Zowel meneer als mevrouw van Ham genoten zichtbaar van het feest en kijken terug op een zeer geslaagde middag.

Met dank aan de Vrienden van Avoord!

Esther van Meer

Manager zorgeenheid
Woongroepen somatiek en zorgappartementen Het Anbarg