1 mei 2018 Terug naar nieuws

Dagopvang Avoord sluit beter aan bij cliënten

Na 1 mei gaat er bij de dagopvang van Avoord in Zundert en Rijsbergen heel wat veranderen in de samenstelling van de groepen. Waar nu cliënten uit de wijk, intramurale bewoners, mensen met dementie en mensen met een lichamelijke beperking in gemengde groepen zitten, zal dit mettertijd opgesplitst worden. Het doel: mensen met dezelfde behoefte aan dagbesteding bij elkaar zodat zij die opvang krijgen waar zij behoefte aan hebben.

Nu bestaat de dagbestedingsgroep De Ontmoeting in De Willaert nog uit cliënten uit de wijk én intramurale bewoners van De Willaert. Bij de Ontmoeting in Rijserf zitten daar ook cliënten van Amarant bij. “Dat gaan we veranderen” aldus Ingrid van Aalst, projectleider dagbesteding bij Avoord. Per 1 mei is de samenwerking tussen Avoord en Amarant al gestopt.

Groepen geleidelijk opgesplitst
De dagopvang richt zich voortaan, alleen nog op cliënten uit de wijk. Ingrid: “Dit betekent dat we zowel in Rijsbergen als Zundert ruimte hebben voor nieuwe cliënten, voor één of meerdere dagen per week”. Momenteel zijn deze groepen nog gemengd; mensen met dementie en mensen met een lichamelijke beperking en/of lichte zorgvraag zitten bij elkaar. Ook dit gaat veranderen. “Deze cliënten hebben andere behoeften, dus gaan we de groepen opsplitsen. Deze overgang gaat geleidelijk zodat onze cliënten hier rustig aan kunnen wennen. Bij nieuwe cliënten wordt natuurlijk wel direct bekeken in welke groep hij/zij het beste past, afhankelijk van de zorgvraag”. Door de groepen te splitsen kunnen specifieke activiteiten geboden worden die relevant zijn voor de doelgroep. Voor cliënten met dementie is dit bijvoorbeeld geheugentraining en bij cliënten met een lichte zorgvraag een beweegactiviteit.

Intramurale bewoners
De intramurale bewoners die gebruik maken van de dagopvang krijgen vanaf nu passende dagbesteding aangeboden op de afdeling waar zij wonen. Zij hebben vaak zwaardere zorg nodig en dus ook een ander soort dagbesteding, die onder andere meer gericht is op kleinere delen van de dag.

Vaste dagstructuur
Door de veranderingen draagt de dagopvang nog beter bij aan het langer thuis kunnen blijven wonen van de cliënten. Op de dagopvang komen de cliënten onder de mensen en krijgen ze een vaste dagstructuur. “We beginnen de dag met een kop koffie of thee, we koken samen en rond de middag wordt gezamenlijk gegeten. De activiteiten die we doen worden bepaald in overleg met de cliënt, eigen regie is daarbij belangrijk. Als iemand bijvoorbeeld ergens niet aan mee wilt doen, dan is dat prima” aldus Anita Havermans, dagbestedingsmakelaar in Zundert.

Wilt u meer informatie over de dagopvang? Neem dan contact op met het Cliënten Service Bureau, telefonisch bereikbaar op werkdagen van 9.00 tot 17.00 uur via 0800 – 220 0 220 en via csb@avoord.nl. Of neem alvast een kijkje bij de dagopvang in De Willaert.