10 apr 2018 Terug naar nieuws

Avoord in programmaplan kwaliteit verpleeghuiszorg

Vandaag presenteert Minister De Jonge het programmaplan kwaliteit verpleeghuiszorg ‘Thuis in het Verpleeghuis: Waardigheid en trots op elke locatie’, gericht op het verbeteren van de verpleeghuiszorg. Een onderdeel hiervan is leren, verbeteren en innoveren door het investeren in meer kennis voor professionalisering van zorgverleners en door ruim baan te bieden voor innovatie. “Permanent leren, verbeteren en innoveren zijn de hoekstenen onder het geleidelijk steeds beter worden van de verpleeghuiszorg” omschrijft het plan. Dat hier de ingezette koers van Avoord bij past is niet onopgemerkt gebleven. Avoord wordt namelijk genoemd als voorbeeld hoe zorginstellingen en wetenschap gezamenlijk tot betere zorg komen. “Samen met Radboud UMC, VU en Universiteit Tilburg heeft Avoord een nieuwe manier ontwikkeld om de eigen regie bij mensen met geheugenproblemen te vergroten en hen te helpen bij het behouden van vaardigheden. Zorgverleners worden getraind in het observeren van bewoners en leren daarop in te spelen, bijvoorbeeld door zaken uit het verleden van mensen in herinnering te roepen.”