6 mrt 2018 Terug naar nieuws

Hygiënebox van Avoord wint STIP-trofee

Onlangs werd Avoord genomineerd voor de STIP-trofee. Dit is de tweejaarlijkse infectiepreventie prijs voor alle medewerkers uit zorgorganisaties. Het doel van deze prijs is de kennis op het gebied van hygiëne en infectiepreventie in verpleeg- en verzorgingshuizen te verhogen. Na een boeiende presentatie over de Hygiënebox ging Avoord met een mooi juryrapport, een geldprijs én de STIP-trofee naar huis.

“Hygiëne en infectiepreventie krijgen al heel veel aandacht binnen onze organisatie maar we zijn altijd op zoek naar verbeteringen”, vertelt Esther van Meer, manager zorgeenheid woongroepen somatiek en zorgappartementen Het Anbarg. “Daarom is op initiatief van onze hygiëne commissie een innovatief plan uitgewerkt en geïmplementeerd binnen Avoord. In dit geval gaat het om de introductie van de hygiënebox.”

Praktisch hulpmiddel

Esther: “tot voor kort verspreidde een infectiehaard zich vaak over meerdere groepen. Dit had tot gevolg dat veel cliënten ziek werden en dat onder de medewerkers het verzuim hoog was. Iedereen handelde dan naar beste kunnen maar er was niet altijd uniformiteit in de aanpak. Bovendien werden onze medewerkers geconfronteerd met een gebrek aan middelen”. Met de komst van de Hygiënebox behoren deze problemen tot het verleden. Bij de laatste uitbraak, waarbij de box is toegepast bleef de verspreiding beperkt tot de groep waar de infectiebron zich bevond. De box bevat voldoende middelen om de eerste 48 uur te kunnen overbruggen en met de concrete werkinstructies is een uniforme handelwijze gegarandeerd. “Op deze manier beperken we de duur en omvang van de infectie. Dat maakt dat onze cliënten minder risico lopen om ziek te worden en het heeft een positief effect op het ziekteverzuim”, legt Esther uit. “Omdat we hiermee ook onze kennis verbreden zijn we in staat onze informatievoorziening op dit gebied voor bewoners, medewerkers, bezoekers en externen te optimaliseren. De kracht van ons idee is dat het laagdrempelig is geïmplementeerd. Het is een praktisch hulpmiddel waarvoor een groot draagvlak is gecreëerd. En dat bleef door de jury niet onopgemerkt.”

Geldprijs

De geldprijs van € 1.000,-- moet besteed worden aan infectiepreventieverbetering. Waar dit bedrag precies wordt ingezet kan Esther nog niet zeggen. “We zijn nu bezig met een groot plan van aanpak om Hygiëne en Infectiepreventie in de basis nog beter op orde te krijgen binnen Avoord. Dit plan is inmiddels goedgekeurd door ons Management Team. Nu we dit plan verder gaan uitwerken zal daar ongetwijfeld een goed idee uit voortvloeien. Dan zal dit geldbedrag worden ingezet. Wat vaststaat is dat het een goede bestemming krijgt binnen ons Hygiëne en Infectiepreventieplan”.