1 feb 2018 Terug naar nieuws

Vrienden van Avoord schenkt CRDL aan woongroepen Rijserf

Afgelopen dinsdag 30 januari hebben de bewoners van de woongroepen op Rijserf een klein feestje gehad. De reden hiervoor was de schenking van de CRDL (Cradle) door de Vrienden van Avoord. Onder het genot van een drankje en een warme appelflap kregen bewoners, familie en medewerkers uitleg en demonstratie van de CRDL.

De CRDL is een interactief zorginstrument dat aanraking tussen mensen vertaalt in geluid. De CRDL maakt nieuw contact mogelijk voor mensen die moeite hebben met communicatie en sociale interactie, zoals mensen die lijden aan dementie. Geluiden en muziek zijn een effectieve manier om herinneringen op te roepen. Het doel van de CRDL is het doorbreken van het sociaal isolement en het opnieuw definiëren van contact gebaseerd op wat er nog wél mogelijk is. Er wordt gebruik gemaakt van communicatie waarbij niet de cognitieve vermogens doorslaggevend zijn, maar juist aandacht, geduld en aanraking.

Door het gebruik van de CRDL wordt er een vorm van gelijkwaardigheid gecreëerd waarbij iedere deelnemer gelijke mogelijkheden heeft om contact te maken en te genieten van elkaars invloed en aanwezigheid. Dat de CRDL daadwerkelijk effect heeft was dinsdag meteen merkbaar. Iedereen was erg enthousiast bij het gebruik van de CRDL. Mooie contacten en veel vrolijke gezichten verschenen bij het horen van de verschillende geluiden die er ontstonden door de aanraking, zoals het fluiten van de fluitketel en het geluid van de kip. Bewoners, familie, vrijwilligers en medewerkers van de woongroepen locatie Rijserf danken de Vrienden van Avoord voor hun gulle gift waar veel gebruik van gemaakt zal worden.