23 nov 2017 Terug naar nieuws

Avoord aspirant-deelnemer van Topcare

Na het succesvol doorlopen van de proefvisitatie mag Avoord zich sinds enkele dagen met locatie Rijserf aspirant-deelnemer van Topcare noemen. Hiermee is Avoord de eerste deelnemer van Topcare voor de doelgroep mensen met dementie. Met het toekennen van het aspirant lidmaatschap krijgt Avoord met locatie Rijserf een erkenning als het regionaal kennis- en expertisecentrum voor dementie.

Wetenschappelijk onderzoek levert continu nieuwe inzichten op. Op het vlak van dementie zijn de afgelopen jaren nieuwe methodieken ontwikkeld om beter om te kunnen gaan met de gevolgen van de ziekte. Door de nieuwe inzichten kunnen we nu beter een inschatting maken hoe de cognitieve achteruitgang een effect heeft op het leven van alledag en hoe we daarmee om moeten gaan. “Helaas moeten we vaststellen dat deze nieuwe inzichten maar zeer beperkt hun weg vinden naar de dagelijkse praktijk. Terwijl dat juist één van de doelen van wetenschap zou moeten zijn; een bijdrage leveren aan het verbeteren van die praktijk” vertelt Ralf Huijbregts, programma coördinator bij Avoord. “Avoord wil een (academische) werkplaats zijn waar deze nieuwe methodieken worden ingezet in de dagelijkse zorg. Daarvoor hebben we de afgelopen twee jaar al de samenwerking gezocht met diverse kennispartners. Als we onze slagkracht willen vergroten, hebben we partners nodig met dezelfde ambitie. Binnen Topcare is die ambitie alom aanwezig. Organisaties met dezelfde mindset hebben zich in Topcare verenigd. Juist de ambitie om de zorg te verbeteren, te innoveren en die kennis te delen maakt dat toetreden tot Topcare voor Avoord de logische volgende stap is.”

Samen met kennispartners Radboud UMC, VU en Universiteit Tilburg ontwikkelde Avoord een methodiek, genaamd SOCAV. SOCAV staat voor Spiegelen, Optimaliseren, Compenseren en Aanleren van Vaardigheden. Deze methodiek is gericht op herstelzorg: vaardigheden behouden en opnieuw aanleren terwijl de cliënt zelf zo lang mogelijk de regie behoudt, ook bij cognitieve achteruitgang.
SOCAV is gebaseerd op recente wetenschappelijke inzichten en is wetenschappelijk geëvalueerd. Nieuwe inzichten worden direct geïmplementeerd. Ralf: “het protocol-denken van vroeger moeten medewerkers loslaten. Dat vergt nogal wat. We trainen ze in objectief observeren, in het toetsen van hun gedrag en het zoeken naar alternatieven en leerpunten voor de volgende keer. Dit is een continu proces wat als rode draad door SOCAV loopt.”

“Nu we in de afronding zitten van de eerste onderzoeken binnen SOCAV, willen we onze opgedane kennis gaan delen en plannen gaan maken voor de toekomst” concludeert Ralf. “Hierin zal Topcare ons ondersteunen.” Over een jaar zal Avoord de Toetredingsvisitatie ondergaan voor de verwerving van het Topcare predicaat.

Wat is Topcare?
Stichting Topcare heeft als doel de zorg binnen de verpleeghuissector voor Topcare cliëntengroepen, – en hiermee de kwaliteit van leven van de cliënten – continu te verbeteren. Om dit doel te bereiken zet Stichting Topcare zich in voor het ontwikkelen van een onderzoekscultuur in de langdurige zorg: systematische kennisontwikkeling en effectiviteitsmeting door onderzoek. Wat werkt wel en wat werkt niet? Om zorgorganisaties hierbij te ondersteunen, informeert en adviseert Stichting Topcare zorgorganisaties. Zorgorganisaties die voldoen aan de Topcare criteria op het gebied van onder andere onderzoek, kennisdeling en samenwerking met cliënten, mantelzorgers en andere zorgverleners in de keten, ontvangen het Topcare predicaat: waarborg voor de beste zorg.