10 jul 2017 Terug naar nieuws

Medicatie-app verhoogt efficiency en veiligheid bij Avoord

Sinds 1 juni 2017 gebruikt Avoord de medicatiecontrole-app van Nedap. Voor die tijd deden zij mee aan de pilot van deze app. Olga Nouws, manager zorgeenheid, is laaiend enthousiast over de app. “Tijdens de proefperiode zagen we al snel dat deze app de veiligheid van de cliënten vergroot. Bovendien werken de medewerkers veel efficiënter. Een fantastische ontwikkeling”.

“Bij risicovolle medicatie, bijvoorbeeld insuline of morfine, is er de plicht om een dubbele medicatiecontrole uit te voeren. Dat betekent dat de ene verzorger de medicatie toedient en dat een van haar collega’s daaraan voorafgaand een extra check uitvoert”, begint Olga haar verhaal. “In het verleden was het zo dat je dan een collega moest bellen, deze moest de werkzaamheden bij een andere cliënt staken ongeacht waar zij op dat moment was. Zij moest dan naar de collega gaan die gebeld had, de medicatie controleren en aangeven of het goed was. Pas dan kon de vraagsteller verder met het toedienen van de medicatie en kon de gebelde collega terug naar de plek waar ze vandaan kwam. Dat was dus een erg omslachtige, tijdrovende en niet efficiënte procedure”.

De app
Op het moment dat Avoord startte met de pilot installeerde elke verzorgende een speciale app op de smartphone. “Met deze app stuurt de vrager een berichtje met foto uit, dit komt binnen bij een collega. Als zij in de gelegenheid is om de check uit te voeren dan accepteert zij het verzoek en beoordeelt of de medicatie juist wordt toegediend. Indien dat niet het geval is geeft ze hier direct een onderbouwing voor. Als ze niet in de gelegenheid is weigert ze het verzoek. Ook wanneer ze niet reageert gaat het verzoek automatisch binnen 40 seconden door naar de volgende collega. Snel en efficiënt. De dubbele controle wordt rechtstreeks in het dossier geregistreerd.”

Evaluatie
Tijdens de pilot heeft Avoord de app mee-ontwikkeld en verbeterd. Olga: “we gebruikten de app bij Avoord AanHuis en in Kloostergaard. In de evaluatie hoorden we alleen maar positieve geluiden. Nu de proefperiode is afgelopen hebben we de app daar definitief in gebruik genomen. In Rijserf en De Willaert gaan we app binnen enkele maanden invoeren, Het Anbarg volgt later”. Met de ingebruikname van de app voldoet Avoord aan de verplichtingen die de Nederlandse wet en regelgeving hen oplegt als het gaat om veilige principes qua medicatietoediening.