13 jun 2017 Terug naar nieuws

Vrienden van Avoord schenkt woongroepen Contrefort een CRDL

Donderdag 22 juni ontvangt Avoord Zorg en Wonen voor de bewoners van de woongroepen in Contrefort een CRDL (Cradle) van de Vrienden van Avoord. Dit interactieve zorginstrument vertaalt aanraking naar geluid. De CRDL maakt nieuw contact mogelijk voor mensen die moeite hebben met communicatie en sociale interactie - zoals mensen die lijden aan dementie. Bewoners van de woongroepen en hun familie zijn uitgenodigd om dit speciale moment bij te wonen.

Waardevolle contactmomenten
De CRDL is een relatief nieuw instrument dat op een mooie en wonderbaarlijke wijze helpt om contact te maken met een naaste of bewoner met dementie. Dit gebeurt als je elkaar en het instrument aanraakt. De CRDL brengt 25 verschillende geluiden ten gehore. Het zijn herkenbare geluiden (geluiden uit o.a. de natuur, de stad, het huishouden en van muziekinstrumenten) die veranderen als je elkaar op verschillende manieren aanraakt. De CRDL kan zowel 1-op-1 als in een groep worden gebruikt. Mensen kunnen de kring uitbreiden als schakels in een ketting.

In Nederland lijden 270.000 mensen aan dementie. Mensen die vanwege dementie niet goed meer kunnen communiceren raken het contact met hun naasten en de buitenwereld vaak kwijt. De CRDL biedt mensen een instrument om weer echt contact te maken. Dit is niet alleen fijn voor de verzorgers, maar juist ook voor de familieleden die hierdoor weer zinvol en aangenaam contact kunnen maken met hun partner of familielid in Contrefort.

Vrienden van Avoord
Zaken die het leven aangenaam maken; Vrienden van Avoord neemt daarin het voortouw. Deze stichting van betrokken mensen dragen de cliënten van Avoord een warm hart toe. Dat uit zich onder andere in het organiseren van bijzondere evenementen en nu in het overhandigen van de CRDL. Wilt u graag meer informatie over de Vrienden van Avoord of ze financieel steunen? Neem dan contact op via telefoonnummer 076-532 50 00 of stuur een mail naar vrienden@avoord.nl. Een (anonieme) donatie is ook welkom op bankrekeningnummer: NL22 RABO 0174 8473 00 t.n.v. Vrienden van Avoord, te Etten-Leur.