6 jun 2017 Terug naar nieuws

GZ-psycholoog gestart bij Avoord Zorg en Wonen

Bij het ouder worden neemt het risico op het doormaken van een ingrijpende gebeurtenis toe. Ook de kans dat uw partner of uzelf ziek wordt is groter. Dan kan het zomaar gebeuren dat de vaardigheden hoe hiermee om te gaan u in de steek laten. U voelt zich somber of angstig, of er treden paniekaanvallen op. Dan is het fijn wanneer professionele hulp u weer op weg helpt. In eerste instantie kan dit door de Praktijkondersteuner van de Huisarts (PoH). Is de problematiek meer complex, of is er een specifieke behandeling nodig, dan kan de PoH-GGZ u doorverwijzen naar de BasisGGZ.

Wat biedt Avoord?
Sinds dit jaar heeft Avoord een GZ-psycholoog in dienst die psychologische behandeling binnen de BasisGGZ biedt en dan voornamelijk gericht op ouderen. Zij houdt kantoor op alle locaties van Avoord. Kunt u niet naar de locaties van Avoord komen? Neem dan contact op met het secretariaat paramedici voor overleg.

Met welk doel?
Het doel is om samen met huisarts en PoH psychologische behandeling te bieden aan bewoners van Avoord. Maar ook bewoners in de wijk, ouder dan 55 jaar, komen hiervoor in aanmerking. Behalve de cliënt zelf is binnen deze behandeling de betrokkenheid van het systeem van belang. Dit zijn in de meeste gevallen de partner en/of de kinderen.

Van diagnose naar advies
Soms is het nodig om de diagnose, die door de huisarts gesteld is, verder te verduidelijken. Dit gebeurt door het afnemen van vragenlijsten. Vanuit deze diagnostiek wordt een advies gegeven. Bijvoorbeeld een doorverwijzing naar de Specialistische GGZ of de geriater maar ook een multidisciplinaire aanpak vanuit het behandelteam van Avoord kan een advies zijn.

Behandelingen die gegeven worden zijn:

  • (Cognitieve) gedragstherapie
  • Oplossingsgerichte therapie
  • Kortdurende psychotherapie (IPT)
  • Mindfulness
  • Acceptance and Commitment therapie (ACT)
  • Systeemtherapie

De GZ-psycholoog
De GZ-psycholoog is een professional die breed is opgeleid en in staat is om op meerdere psychosociale gebieden advies te geven ten aanzien van diagnostiek, behandeling en indicatiestelling in meerdere werkvelden van de geestelijke gezondheidszorg en dus ook binnen de BasisGGZ.
Anita Lamper is sinds 6 januari 2017 GZ-psycholoog en BIG-geregistreerd. Om dit te behalen werkte ze twee jaar buiten Avoord; twee dagen per week in een Ouderenzorgcentrum en twee dagen per week in een psychologenpraktijk.  Daarvóór werkte ze 11 jaar als basispsycholoog bij Avoord. Om bij te blijven is scholing natuurlijk van belang. Ze is van plan dit najaar de EMDR-cursus te kunnen doen zodat ook deze behandeling op indicatie gegeven kan worden.
Voor meer informatie neemt u contact op met het secretariaat paramedici via secretariaat.paramedici@avoord.nl of bel 076-513 51 34. U kunt ook contact opnemen met het Cliënten Service Bureau via het gratis telefoonnummer 0800 - 220 0 220.