25 apr 2017 Terug naar nieuws

Avoord Zorg en Wonen ontvangt keurmerk Wijkzuster

Avoord AanHuis, onderdeel van Avoord Zorg en Wonen, is 15 maart 2017 door het CIIO geaudit om vast te stellen of  AAH  in aanmerking komt voor  het certificaat Cliëntgestuurde Wijkzuster. Het auditteam heeft positief geoordeeld. Dat betekent dat Avoord vanaf heden het keurmerk Wijkzuster mag voeren. 

Dit keurmerk is ontwikkeld op initiatief van de leden van de Kruisvereniging. Die vereniging vindt dat de werkwijze van de wijkzuster objectief getoetst moet kunnen worden. Daarvoor is door het bureau CIIO een toetsingskader ontwikkeld. Een aantal leden van de Kruisvereniging is door het CIIO opgeleid om de keuring uit te voeren. Zij doen dit onder supervisie van CIIO. Als onderdeel van de keuring spraken zij onder andere met cliënten en diverse samenwerkingspartners van Avoord AanHuis.

Cliënten van Avoord Zorg en Wonen uit Etten-Leur beschouwen “hun” wijkzuster als een rots in de branding in de voor hen soms onoverzichtelijke wirwar aan zorgorganisaties, hulpmiddelen en diensten. Zij ervaren het als een verademing dat zij hun zorgvragen bij de wijkzuster kunnen wegleggen. De wijkzuster verwijst door, legt verbindingen en beantwoordt vragen. Ze stelt zich daarbij professioneel en onafhankelijk op. De zorgvrager staat centraal en heeft de regie.

Het predikaat werd op dinsdag 18 april 2017 uitgereikt aan Natascha van Kats, Manager Wijkzorg en Welzijn. Natascha is trots op “haar” wijkzusters: “onze wijkzusters zijn vakkundig, daadkrachtig en betrokken. Ze staan elke cliënt met raad en daad terzijde en respecteren de keuzes die de cliënt maakt. Zij leveren dag in dag uit fantastisch werk. Dat dit nu bekroond wordt met dit keurmerk is meer dan een blijk van waardering. Het is een bevestiging van de toegevoegde waarde van de wijkzuster. Het predikaat wordt uitgereikt op Natascha’s laatste werkdag voor Avoord Zorg en Wonen. Zij heeft kort geleden een functie aanvaard bij een andere organisatie. “Een mooier afscheidscadeau had ik me niet kunnen wensen”, lacht Natascha.