14 apr 2017 Terug naar nieuws

Gepensioneerd Avoord-medewerker Martin van Leen promoveert aan de Universiteit Maastricht

Vóór zijn pensionering was Martin van Leen jarenlang verbonden aan Avoord Zorg en Wonen als Specialist Ouderengeneeskunde en Manager van het Advies- en Behandelcentrum. Deze ambitieuze man zit echter niet stil. Op 13 april 2017 promoveerde hij aan de Universiteit Maastricht. 

In zijn proefschrift “Pressure ulcers in nursing homes, a big challenge” legt hij de link naar het onderzoek dat hij tijdens zijn loopbaan bij Avoord Zorg en Wonen deed. Binnen dat onderzoek introduceerde hij luchtmatrassen. En met succes: het decubituspercentage (wonden ten gevolge van doorliggen) verlaagde aanmerkelijk.

Luchtmatrassen

Doorligwonden veroorzaken veel verlies van kwaliteit van leven voor bewoners van verpleeghuizen, daarom is optimale preventie noodzakelijk. Op basis van een meerjaren analyse van de inzet van preventieve maatregelen en 2 onderzoeken naar de meerwaarde van luchtmatrassen, is een eenvoudig preventieprotocol ingevoerd bij Avoord Zorg en Wonen in Etten-Leur. Dit resulteerde in een zeer laag percentage doorligwonden gedurende een periode van 10 jaar in vergelijking met andere verpleeghuizen in Nederland. Bovendien leidde dit protocol tot hogere kwaliteit van leven voor bewoners door het minder toepassen van wisselligging, met name in de nacht.

Oppositie

Tijdens de verdediging van het proefschrift nam Martin den Hartog, bestuurder van Avoord Zorg en Wonen, plaats in de oppositie. “Een eervolle taak en een bijzonder moment”, volgens Den Hartog “Avoord Zorg en Wonen is Martin van Leen zeer dankbaar voor dit onderzoek. Het resultaat heeft de kwaliteit van leven van onze cliënten aanzienlijk verbeterd. Voor de verzorgenden heeft het een vermindering van de werklast opgeleverd en door de inzet van goedkopere materialen heeft dit onderzoek in belangrijke mate bijgedragen aan een grote kostenreductie. Ik feliciteer Martin van Leen van harte met deze bijzondere en welverdiende promotie”.