17 mrt 2016 Terug naar nieuws

Samenwerking geriatrische revalidatiezorg: Avoord, Elisabeth en Surplus bundelen krachten

Zorgorganisaties Avoord Zorg en Wonen, Elisabeth en Surplus willen gaan samenwerken in een nieuw op te richten coöperatie voor geriatrische revalidatiezorg (GRZ). GRZ is  kortdurende revalidatiezorg voor mensen die kwetsbaar zijn, meerdere aandoeningen hebben en die laag belastbaar zijn. Meestal zijn dit ouderen. Door de krachten te bundelen kan de geriatrische revalidatiezorg verder aan kwaliteit winnen en dichtbij de familie en mantelzorgers van de revalidant geboden blijven worden, De plannen hiervoor zijn inmiddels goedgekeurd door de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa). Hierdoor zijn Avoord Zorg en Wonen, Elisabeth en Surplus weer een stapje dichter bij realisatie van dit voor Nederland unieke initiatief.

Aanleiding Avoord Zorg en Wonen, Elisabeth en Surplus hebben op dit moment ieder een afdeling voor geriatrische revalidatiezorg. Naast klinische GRZ, bieden zij ook poliklische revalidatiezorg. Door de vergrijzing is er een toename van het aantal kwetsbare mensen die meerdere aandoeningen tegelijk hebben. Daarnaast verandert de financiering van de zorg. Daarom willen de drie organisatie hun GRZ anders organiseren. Door bundeling van de GRZ-afdelingen hebben de organisaties daar meer slagkracht voor en kan ook  de expertise verder vergroot worden. De plannen hiervoor zijn voorgelegd aan  interne en externe  belanghebbenden die  positief hebben gereageerd op dit initiatief. Ook de NZa heeft vorige week formeel goedkeuring gegeven. Daar zijn we blij mee!

Voordelen van samenwerking De bedoeling is om de GRZ vanuit één nieuwe gezamenlijke organisatie aan te bieden, maar wel op verschillende locaties in Etten-Leur, Breda en Zevenbergen. De insteek is de familie en mantelzorgers van de revalidant een meer prominente rol te geven in het revalidatietraject. Ook zal de poliklinische revalidatiezorg verder versterkt worden. De nieuwe organisatie zal daarnaast een belangrijke spil zijn in het realiseren van een regionale keten op het gebied van geriatrische revalidatiezorg. Te denken valt aan het verder uitbreiden van de samenwerking met ziekenhuizen, revalidatiecentrum, huisartsen, thuiszorg en gemeenten. Uiteindelijk dient alles natuurlijk maar één doel: een kwalitatief hoogwaardig en op maat gesneden revalidatietraject voor de revalidant zodat deze weer zo zelfstandig mogelijk thuis kan functioneren.

Het vervolg Nu de NZa goedkeuring heeft verleend, is de realisatie van de nieuwe organisatie voor GRZ weer een stapje dichterbij gekomen. Eén van de volgende stappen is toestemming van  de Autoriteit Consument en Markt (ACM). Die  toetst of er door de samenwerking voor de klanten in de regio nog voldoende keuzemogelijkheid blijft op het vlak van GRZ..

Avoord Zorg en Wonen, Elisabeth en Surplus hopen de nieuwe GRZ-organisatie, na het doorlopen van verdere formele procedures, medio 2016 daadwerkelijk te kunnen realiseren.

Achtergrondinformatie Avoord Zorg en Wonen biedt zorg voor ouderen in de gemeenten Etten-Leur en Zundert in woonzorgcomplexen, Daarnaast biedt Avoord thuiszorg, palliatieve zorg in het high care hospice Marianahof en welzijnsdiensten. Stichting Elisabeth is gevestigd in Breda, en biedt eveneens zorg voor ouderen in diverse woonzorgcomplexen, in zorghotel Merlinde en bij ouderen thuis. Surplus Zorg is gevestigd in Zevenbergen, heeft woonzorgcomplexen in de gemeenten Drimmelen, Moerdijk en Breda en biedt thuiszorg in vrijwel alle West-Brabantse gemeenten. Surplus Zorg maakt onderdeel uit van Surplus, die naast zorg aan ouderen ook welzijnsactiviteiten, waaronder maatschappelijk werk en activiteiten op het terrein van jeugd, en comfortdiensten biedt.