16 nov 2015 Terug naar nieuws

Pilot 'Slimme Zorg' geslaagd!

Onze pilot 'slimme zorg' is afgerond. Honderdtachtig cliënten en zesendertig zorgteams, variërend van teams in de thuiszorg tot teams in de woongroepen, deden hieraan mee. Avoord is de eerste zorgorganisatie die deze pilot zo groot opzette en ontving hiervoor complimenten van Vilans.
 
Dankzij de pilot is er nu sprake van een hogere cliënt- en medewerkerstevredenheid en lagere kosten. Gefeliciteerd!