16 jan 2014 Terug naar nieuws

Informatiebijeenkomst

Van verzorgingsstaat naar participatiesamenleving
 

Op Prinsjesdag heeft iedereen dit in de troonrede gehoord. De zorgkosten zijn de laatste jaren enorm gestegen en de regering wil dit veranderen d.m.v. het o.a. delegeren van taken naar de gemeentes. In januari en februari 2014 worden informatiebijeenkomsten gehouden waar onze directeur zorg, Lex Nonnekes, uitleg geeft over deze veranderingen voor u als bewoner, familielid en vrijwilliger.