9 okt 2015 Terug naar nieuws

Opening Kennis- en Informatiecentrum Palliatieve Zorg

Antwoorden over levenseinde

Op vrijdag 9 oktober 2015, 3 jaar na de opening van highcare hospice Marianahof en op de vooravond van de Dag van de Palliatieve Zorg, lanceerde Avoord Zorg en Wonen het Kennis- en Informatiecentrum Palliatieve Zorg. Dit centrum is bedoeld als ontmoetingsplek voor zorgverleners, cliënten en hun naasten die vragen hebben over de laatste fase van het leven. Maar zeker ook voor de periode daarna. Kennis en ervaring met palliatieve zorg vanuit hospice Marianahof en de palliatieve thuiszorg van Avoord AanHuis wordt gedeeld met het kennis- en informatiecentrum.

Mini-symposium

De opening vond plaats na een mini-symposium over palliatieve zorg in Nederland. Onder de sprekers bevond zich Saskia Teunissen, hoogleraar Palliatieve Zorg.
Zij nam de aanwezigen mee naar taboes en nieuwe feiten over zorg in de laatste levensfase. 
De daadwerkelijke opening vond plaats door het symbolisch ontsluiten van kennis door het losmaken van een grote rode strik. 
De ene helft vastgehouden door twee dochters van mevrouw Madlener (voormalig cliënt van hospice Marianahof) cliënt en de andere helft door Saskia Teunissen.