17 sep 2015 Terug naar nieuws

Hospice Marianahof behaalt Keurmerk Palliatieve Zorg

Eerste hospice met keurmerk in de regio

Hospice Marianahof van Avoord Zorg en Wonen in Etten-Leur, opende haar deuren op 1 oktober 2012 en beschikt over 9 plaatsen. Met de toekenning van het Keurmerk Palliatieve Zorg toont zij aan verantwoorde zorg en ondersteuning te bieden conform branchespecifieke eisen en een verantwoord ondernemer te zijn die aan relevante wet- en regelgeving voldoet en duurzaam aan verbetering en borging van resultaten werkt. Hospice Marianahof is nu één van de slechts 21 locaties in Nederland die voldoen aan de eisen van dit keurmerk. Het team is bijzonder trots op het feit dat hospice Marianahof het keurmerk meteen bij de eerste audit al kreeg toegekend. “Het is de ultieme bevestiging dat we goed bezig zijn en doen wat we beloven: kwaliteit toevoegen aan de tijd die onze gasten nog hebben”, aldus manager Natascha van Kats van Avoord Zorg en Wonen.

Perspekt

Perspekt voerde 16 september 2015 de audit uit in high care hospice Marianahof in Etten-Leur. High care hospices en palliatieve units in verpleeghuizen die het audittraject met goed resultaat hebben doorlopen, ontvangen het Keurmerk Palliatieve Zorg en worden in het keurmerkregister Palliatieve Zorg opgenomen. Perspekt werkt met betrekking tot dit keurmerk samen met de Associatie voor High Care Hospices. Het keurmerk is drie jaar geldig.