Mail ons Bel ons

Missie

Wij werken aan maximaal behoud van zelfrespect bij onze cliënten. Dat is onze missie. Dit doen we door te handelen naar onze drie kernwaarden: zelfregie, respect en samen leven. Deze waarden hebben betekenis voor onze cliënten, medewerkers en de organisatie.

Zelfregie

Kunnen zijn wie u bent. We respecteren en stimuleren zelfregie, ook als dit moeilijk is. We ondersteunen bij het maken van keuzes en zoeken samen naar een oplossing. We denken hierbij in mogelijkheden, naar wat wél kan.

Respect

Wederzijds respect is belangrijk. Goed communiceren is essentieel. Luisteren, begrip voor elkaar en bouwen aan wederzijds vertrouwen zijn daarom voor ons vanzelfsprekend.

Samen leven

Samen Leven is de basis voor onze zorg. Cliënt, mantelzorger, vrijwilliger en medewerker geven samen invulling aan de zorg. Daarom ondersteunen en betrekken we actief de mantelzorg bij de zorg voor hun naaste. We bouwen een goed contact op en bereiden voor op wat komen gaat.