Mail ons Bel ons

Medici

U kunt bij Avoord gebruikmaken van de deskundigheid van specialisten ouderengeneeskunde, de praktijkverpleegkundige, de verpleegkundig specialist en casemanagers ouderen en dementie.

Specialisten ouderengeneeskunde

Een specialist ouderengeneeskunde is een arts die is gespecialiseerd in zorg voor kwetsbare ouderen en chronisch zieken met verschillende gezondheidsproblemen. De specialist ouderengeneeskunde beschikt over specifieke kennis en ervaring voor een goede behandeling en begeleiding. Waar dat mogelijk is, overlegt de specialist ouderengeneeskunde met de patiënt over de langere termijn. Hoe zal de ziekte zich ontwikkelen? Wat is de beste manier voor de patiënt om zich voor te bereiden op eventuele veranderingen? De specialist ouderengeneeskunde biedt een luisterend oor, geeft deskundig advies en respecteert de wensen van de patiënt.
 

Praktijkverpleegkundige

Onze praktijkverpleegkundige is deskundig op het gebied van wondbehandeling en doorliggen.
 

Verpleegkundig specialist

De verpleegkundig specialist neemt deels taken van de specialist ouderengeneeskunde over, afhankelijk van de complexiteit van de zorg. De specialist ouderengeneeskunde is altijd op de achtergrond bereikbaar en neemt bij toenemende complexiteit de behandeling over. De verpleegkundig specialist werkt op verschillende kleinschalige groepswoningen. 
 

Casemanagemers ouderen en dementie

Woont u zelfstandig zonder professionele hulp en zou u wel wat adviezen, tips of begeleiding kunnen gebruiken? Een casemanager kan u helpen. Bij Avoord zijn twee soorten casemanagers; de casemanager ouderen en de casemanager dementie. Beiden casemanagers komen bij u thuis langs om u te informeren, begeleiden, adviseren en de benodigde zorg voor u te regelen.

Meer weten?

Wilt u meer informatie over de medici van Avoord? Neem dan contact op met het medisch secretariaat via 076 532 58 58 of medisch.secretariaat@avoord.nl.