Mail ons Bel ons

Hospice Marianahof

Hospice Marianahof van Avoord geeft een gastvrij onthaal aan mensen die in hun laatste levensfase verkeren. Wanneer thuis sterven om welke reden dan ook geen optie is, is een omgeving die het meest de sfeer van thuis benadert, zoals hospice Marianahof, een waardevol alternatief.

Hospice Marianahof biedt veiligheid, geborgenheid en privacy en is gelegen in een parkachtige omgeving aan de San Francescolaan in Etten-Leur. Grenzend aan de voormalige kloostertuin in een groene, levendige woon- en werkomgeving en gevestigd in een sfeervol gerenoveerd en voormalig klooster. Dit heeft van buiten zijn klassieke uitstraling behouden maar binnen is het licht, modern, gezellig en warm.

Eigen regie

Het uitgangspunt van het verblijf in hospice Marianahof is dat mensen tot het eind van hun leven zo veel mogelijk hun leven kunnen leven zoals zij dat wensen. Het team is er op gericht ondersteuning te bieden waar dat nodig en wenselijk is. Eigen regie staat centraal waardoor de zelfstandigheid, wensen en behoeften van de cliënt gewaarborgd zijn.

Vrijwilligers

Vrijwilligers hebben een belangrijke rol binnen hospice Marianahof. Zij geven de cliënt aandacht, bieden een luisterend oor en zorgen onder andere voor lekker eten. Heeft u interesse om als vrijwilliger in deze bijzondere omgeving het verschil te maken? Bekijk de mogelijkheden en openstaande vacatures hier.

San Francescolaan 5
4876 CV Etten-Leur
Wat vind jij belangrijk?
076 - 532 50 00

Faciliteiten

 • Aangrenzende parktuin

 • Comfortabel verstelbaar bed

 • Eigen badkamer, keuken en terras

 • Gezamenlijke huiskamer met keuken en buitenterras

 • Logeermogelijkheid

 • Ruime lichte eigen kamer

 • Serre en binnentuin

 • Wellnessbadkamer

Multidisciplinair team

Het deskundige team van het hospice bestaat uit artsen, verpleegkundigen, verzorgenden en vrijwilligers. Dit team kan altijd een beroep doen op paramedici, creatieve begeleiding en geestelijke zorg. Wenst iemand liever de begeleiding door de eigen huisarts? Ook dat is mogelijk.

Kamers

Om de kamers zo vertrouwd mogelijk te maken zijn eigen spullen van thuis welkom. Comfort staat te allen tijde voorop in onze benadering. Iedere cliënt heeft bij hospice Marianahof een ruime, lichte, eigen kamer met elk een hoogwaardig comfortabel verstelbaar bed, eigen badkamer, keuken, terras en logeermogelijkheid. Er is een gezamenlijke huiskamer met keuken, buitenterras, aangrenzende parktuin, wellnessbadkamer en een serre gelegen in de binnentuin.

Aandacht

Het team heeft aandacht en zorg voor vragen op lichamelijk, psychisch, sociaal en spiritueel gebied en wil daarbij nadrukkelijk ook de naasten betrekken. Naasten hebben de mogelijkheid bij hun dierbare te zijn wanneer zij dat wensen. Als zij dat willen is er alle ruimte voor naasten om te participeren in de zorg rondom de cliënt.

Geestelijke begeleiding

De laatste levensfase blijkt vaak een zoeken naar verwerking, vertrouwen en het opmaken van de levensbalans. Het team ondersteunt de cliënt en de naasten in deze zoektocht rondom zingevingsvragen wanneer daar behoefte aan is. Geestelijke begeleiding is er voor iedereen ongeacht geloof of levensbeschouwing.

Creatieve begeleiding

Woorden schieten soms te kort in de laatste fase van het leven. Het is dan fijn om het onzegbare zichtbaar te kunnen maken. Creatieve vormen kunnen hierbij helpen. Creatieve begeleiding biedt ondersteuning aan cliënten en naasten wanneer daar behoefte aan is. Het kan bijdragen aan het versterken van de draagkracht en kan rust en ontspanning bieden.

Verblijf met indicatie

Om te kunnen worden opgenomen in het hospice is een indicatie nodig voor zorg. De medewerkers van ons Cliënten Service Bureau kunnen helpen bij de aanvraag van deze indicatie. Het Cliënten Service Bureau is telefonisch bereikbaar op werkdagen van 09:00 tot 17:00 via 076 - 532 50 00.

Kosten

Eigen bijdrage Wet Langdurige Zorg of Subsidieregeling Eerstelijns verblijf
Voor uw verblijf en zorg betaalt u een deel van de kosten via een eigen bijdrage. Dat is door de overheid bepaalt. Het Centraal Administratie Kantoor (CAK) berekent en incasseert de eigen bijdrage, de hoogte is afhankelijk van uw persoonlijke situatie. Voor meer informatie kunt u terecht op www.hetcak.nl. Als u alleen zorg ontvangt, zijn de kosten afhankelijk van uw zorgverzekering. Uw zorgverzekeraar kan u hierover informeren.  

Eigen bijdrage hospice Marianahof 
Een groot deel van de kosten van de zorg en het verblijf in Marianahof wordt gedekt via de Zorgverzekeringswet of Wet langdurige zorg (Wlz). Echter, in het hospice maken wij graag onze palliatief-terminale zorg nog completer. Denk hierbij aan complementaire zorg (aromatherapie en massages), het gebruik van een wellnessruimte maar ook tv en WiFi. Daarnaast bieden wij koffie/thee aan voor bezoek. Voor deze extra zorg vraagt Avoord per cliënt een eigen bijdrage van € 40,30 per dag.

Het kan zijn dat uw zorgverzekering deze eigen bijdrage vergoedt. Uw zorgverzekeraar kan u hierover informeren. Indien u alleen behoefte heeft aan de basisvoorzieningen van ons hospice, is dat uiteraard ook mogelijk en dan betaalt u geen eigen bijdrage. Financiële draagkracht hoeft geen belemmering te zijn om te kiezen voor een verblijf in het hospice. Als een cliënt de bijdrage die Avoord vraagt niet kan betalen, dan kan financiële steun vanuit Vrienden hospice Marianahof uitkomst bieden.

Bijkomende kosten
Naast de eigen bijdrage, kan verblijf bij Avoord kosten met zich meebrengen die voor eigen rekening komen:

 • Als u naast de gebruikelijke voeding nog meer wilt eten of drinken, bijvoorbeeld snacks of alcoholische dranken, dan komen die voor eigen rekening;
 • U bent zelf verantwoordelijk voor het verzekeren van de eigen risico’s. Het gaat hierbij onder andere om het verzekeren van uw ziektekosten via de Ziektekostenverzekering, een verzekering voor Wettelijke Aansprakelijkheid (WA-verzekering) en het verzekeren van uw persoonlijke bezittingen (inboedelverzekering).
 • Bezoekers kunnen tegen een kleine vergoeding in het hospice maaltijden gebruiken.

Vrienden hospice Marianahof

Om voor de cliënten iets extra’s te doen, naast de intensieve verzorging en verpleging, is hospice Marianahof volledig afhankelijk van sponsoring en donaties. Daarom besloot in 2011 de Piet Schoenmakers Stichting om onder de naam ‘Vrienden hospice Marianahof’ het hospice te ondersteunen. Door het werven van donaties, eenmalige schenkingen, legaten of andere baten helpen de Vrienden bij het realiseren van materiële zaken die nodig zijn om het verblijf voor onze cliënten zo comfortabel en huiselijk mogelijk te maken. Zo voegen de Vrienden kwaliteit van leven toe aan de tijd die men nog heeft.

Heeft u interesse?
Nieuwe vrienden zijn altijd welkom. Neem contact op met de Vrienden via info@vriendenhospicemarianahof.nl of 076 – 532 50 00.

Stichting PalliaLiefje

Hospice Marianahof vindt maatschappelijke betrokkenheid belangrijk en wil een bredere verantwoordelijkheid dragen. Het hospice is daarom een samenwerking aangegaan met Stichting PalliaLiefje. Stichting PalliaLiefje is een non-profit organisatie en maakt zich er hard voor dat palliatieve zorg een vanzelfsprekend onderdeel van het behandeltraject van ongeneeslijk zieken moet zijn. Het PalliaLiefje is een landelijk symbool voor liefdevolle palliatieve zorg.

Ingang en parkeren

Hospice Marianahof bevindt zich aan San Francescolaan 5 (zijstraat van de Bisschopsmolenstraat) in Etten-Leur, gelegen op het terrein van Kloostergaard, Franciscushof en Centraal Kantoor van Avoord. Volg op het terrein de lokale bewegwijzering: “Hospice Marianahof”.
Loop vanaf de parkeervakken het straatje verder uit in de richting de tuin, ga op de hoek van de tuin rechts het voetpad op naar de hoofdingang van het hospice.

Palliatieve zorg thuis

Wenst u liever ondersteuning en zorg in de laatste levensfase thuis? Dan kunt u ook rekenen op Avoord. De medewerkers van Avoord AanHuis staan 7 dagen in de week, 24 uur per dag klaar om u te ondersteunen met intensieve zorg op maat. Avoord AanHuis heeft kennis en ervaring met het aanbieden van palliatieve zorg in samenwerking met ons hospice Marianahof en VPTZ (Vrijwilligers Palliatieve Terminale Zorg). Wanneer thuis sterven om welke reden dan ook geen optie is, is hospice Marianahof, een waardevol alternatief. 

 • Aandacht en warmte. Een welkomst-bloemetje. De bereidheid van iedereen, verplegend personeel en vrijwilligers, om er voor je te zijn.
 • De gastvrijheid en vooral de oprechte zorg voor patiënt en familie.
 • De rust en de mooie omgeving. Fijn dat je met andere mensen in de huiskamer kan zitten, dan heb je aanspraak.

Benieuwd naar deze locatie?

Heeft u een vraag of een opmerking? Wij helpen u graag verder!
Neem vrijblijvend contact met ons op.