Kennis- en Informatiecentrum Palliatieve Zorg

Antwoorden over levenseinde

Palliatieve zorg is de zorg in de laatste levensfase. Als je van tevoren weet waar je mee te kunt krijgen in deze periode, kan dat een hoop ongerustheid wegnemen en zal de kwaliteit van leven in deze fase toenemen. Het Kennis- en Informatiecentrum Palliatieve Zorg is de regionale ontmoetingsplek voor zorgverleners, cliënten en hun naasten die vragen hebben over de laatste fase van het leven. Maar zeker ook na een overlijden kan men in het centrum terecht voor informatie, steun en advies. Kennis en ervaring met palliatieve zorg vanuit hospice Marianahof en de palliatieve thuiszorg van Avoord AanHuis wordt gedeeld met het kennis- en informatiecentrum.

Inloopmiddagen en bijeenkomsten

Regelmatig vinden er inloopmidden en bijeenkomsten plaats. Het Kennis- en Informatiecentrum Palliatieve zorg organiseert in 2018 onderstaande bijeenkomsten:

Woensdag 6 november 
Themabijeenkomst Het kostbare ogenblik. Boeddhistische lessen over leven en de dood.

Alle belangstellenden zijn van harte welkom bij één van onze themabijeenkomsten vanaf 19.00 uur. Tijdens deze bijeenkomst doet u nieuwe kennis op, kunt u eigen ervaringen uitwisselen of vindt u een luisterend oor. Deelname is gratis.
Voor meer informatie en aanmelden voor de themabijeenkomsten: KIPZ@avoord.nl.

Inloopmiddagen 2018:
Donderdag 22 november
U bent welkom van 13.30 tot 15.30 uur. 

Telefonische bereikbaarheid

Tijdens de openingsuren kunt u rechtstreeks met ons contact opnemen via: 076 - 532 50 00. 

Locatie

U vindt het centrum op de begane grond van het Centraal Kantoor. In dit gebouw is ook het hospice gevestigd. Buiten volgt u op het terrein de borden 'Centraal Kantoor' en binnen volgt u de borden van het kenniscentrum. 

Naar boven