Kennis- en Informatiecentrum Palliatieve Zorg

Antwoorden over levenseinde

Palliatieve zorg is de zorg in de laatste levensfase. Als je van tevoren weet waar je mee te kunt krijgen in deze periode, kan dat een hoop ongerustheid wegnemen en zal de kwaliteit van leven in deze fase toenemen. Het Kennis- en Informatiecentrum Palliatieve Zorg is de regionale ontmoetingsplek voor zorgverleners, cliënten en hun naasten die vragen hebben over de laatste fase van het leven. Maar zeker ook na een overlijden kan men in het centrum terecht voor informatie, steun en advies. Kennis en ervaring met palliatieve zorg vanuit hospice Marianahof en de palliatieve thuiszorg van Avoord AanHuis wordt gedeeld met het kennis- en informatiecentrum.

Openingstijden

Donderdag: inloopmiddag van 14.00 tot 16.00 uur.
Vanwege de zomervakantie is het kennis- en informatiecentrum van 15 juli tot 29 augustus gesloten.

Regelmatig vinden er themabijeenkomsten plaats. Er is nu nog geen nieuwe themabijeenkomst gepland. Hou deze website in de gaten voor nieuws over de themabijeenkomsten, of volg Avoord op Facebook!

Telefonische bereikbaarheid

Tijdens de openingsuren kunt u rechtstreeks met ons contact opnemen via: 06 - 51 70 69 63.

Locatie

U vindt het centrum op de begane grond van het Centraal Kantoor. In dit gebouw is ook het hospice gevestigd. Buiten volgt u op het terrein de borden 'Centraal Kantoor' en binnen volgt u de borden van het kenniscentrum. 

Themabijeenkomsten

Alle belangstellenden uit de regio zijn van harte welkom bij één van onze maandelijkse themabijeenkomsten. Tijdens deze bijeenkomst doet u nieuwe kennis op, kunt u eigen ervaringen uitwisselen of vindt u een luisterend oor. Deelname is gratis.

Mini-symposium

De opening vond plaats na een mini-symposoium over palliatieve zorg in Nederland. Onder de sprekers bevond zich Saskia Teunissen, hoogleraar Palliatieve Zorg. Zij nam de aanwezigen mee naar taboes en nieuwe feiten over zorg in de laatste levensfase. De daadwerkelijke opening vond plaats door het symbolisch ontsluiten van kennis door het losmaken van een grote rode strik, de ene helft vastgehouden door twee dochters van mevrouw Madlener (voormalig cliënt van hospice Marianahof) cliënt en de andere helft door Saskia Teunissen. 

Donatie

Een deel van het benodigde geld voor de oprichting van dit regionale centrum, kwam bij elkaar dankzij de benefietavond Amu-Sing in december 2014.

Naar boven