De Ontmoeting Het Anbarg

De Ontmoeting is de plek voor dagactiviteiten in locatie Het Anbarg van Avoord in Etten-Leur. 

Eerste hulp bij ouderdom

Hier zal, net als bij De Ontmoeting Rijserf in Rijsbergen en De Ontmoeting De Willaert in Zundert, het actief bezig zijn centraal staan. Cliënten van Avoord zullen samen met een medewerker van Avoord en verschillende vrijwilligers een actief dagprogramma aangeboden krijgen waarbij wandelen, in de tuin werken, boodschappen doen en samen eten koken een belangrijk onderdeel zijn.

Zelfstandig blijven

Het doel van De Ontmoeting is mensen zolang mogelijk actief en zelfstandig houden. Daarnaast is het ondersteunen van de mantelzorgers een belangrijke taak. Dit kan door een luisterend oor te bieden of bijvoorbeeld door het houden van informatiebijeenkomsten. Behalve cliënten en mantelzorgers worden ook ouderen die in de buurt van De Ontmoeting wonen, uitgenodigd om hierbij aan te sluiten. De onderwerpen zijn divers. Zoals een bezoek van de wijkagent om te praten over veiligheid rondom het huis. Of een bijeenkomst waarin wordt gekeken waar je rekening mee moet houden bij het samenstellen van een gezonde maaltijd. Of we maken gezellig samen muziek.

Iets voor u?

Het is een plek waar mensen met een lichte tot matig ernstige beperking én mantelzorg laagdrempelig samen begeleid worden in een normale omgeving. Het gaat om mensen die te maken hebben met bijvoorbeeld een beginnende vorm van dementie, Parkinson, MS of niet aangeboren hersenletsel. De Ontmoeting richt zich op sociale integratie, educatie en op emotionele en praktische ondersteuning. Het ondersteuningsprogramma helpt mensen om zich te richten op wat nog wel kan, om zo gedrags- en stemmingsproblemen te voorkomen of te verminderen en om de kwaliteit van leven te bevorderen. De Ontmoeting heeft een vast team begeleiders in de wijk. Hierdoor kunnen mensen langer zelfstandig blijven en wordt overbelasting van de mantelzorger voorkomen. Beiden leren om te gaan met de gevolgen van een beperking. Avoord ondersteunt hen in dit proces.

Kunnen wij u helpen?

Neem contact met ons op!

Naar boven