Mail ons Bel ons

Kwaliteit van zorg

Cliënten van Avoord ontvangen graag goede kwaliteit van zorg en medewerkers van Avoord leveren graag goede kwaliteit. Kwaliteit is voor ons een vanzelfsprekendheid. Wij verdiepen ons in de wensen, verwachtingen en behoeften van onze cliënten om zo hoge kwaliteit van zorg te kunnen leveren.

Kwaliteitskader verpleeghuiszorg

In januari 2017 is het Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg gepubliceerd en dit vormt de wettelijke basis voor de kwaliteit van de zorg. Het kader biedt ruimte om een eigen invulling te geven aan zorg en ondersteuning, maar stelt tegelijkertijd ook concrete eisen. In het kwaliteitsverslag laten we zien wie we zijn en wat we belangrijk vinden. We geven een beeld van de wijze waarop wij kwaliteit van zorg geven, waar we succesvol zijn, maar ook waar onze uitdagingen afgelopen jaar hebben gelegen.

Kwaliteitsverslagen

  • Bekijk hier het kwaliteitsverslag 2020
    2020 was een jaar van crisis. Een jaar waarin teruggevallen moest én kon worden op het vakmanschap van onze mensen. Een jaar ook waarin in de verpleeghuizen zaken niet meer mochten die als geen ander over kwaliteit gaan: wezenlijk contact, elkaar aanraken, samen zijn. Een jaar waarin we nog meer dan anders afscheid hebben moeten nemen van cliënten die kwamen te overlijden door corona. En ook een jaar waarin meer dan ooit onze medewerkers het verschil konden maken. Moesten maken. En dat ook deden. Daar zijn we enorm trots op. Dit jaarverslag laat zien hoe we ook in 2020 hebben gewerkt aan goede, warme zorg.

    We hebben ons kwaliteitsjaarverslag 2020 ook in een samenvatting en heldere infographic gezet. Beide vind je hieronder:

ISO 9001:2015

Avoord beschikt sinds 2007 over een gecertificeerd kwaliteitsmanagementsysteem. Dit betekent dat het kwaliteitsmanagementsysteem van Avoord voldoet aan de vastgestelde normen. Deze normen hebben betrekking op zowel de kwaliteit van het zorgproces als op de organisatorische kwaliteit van Avoord, waarbij de wensen van de klant het vertrekpunt zijn. Sinds 2018 is Avoord gecertificeerd volgen de internationale kwaliteitsnorm ISO 9001:2015.
 

PREZO Keurmerk Hospicezorg

Hospice Marianahof heeft sinds september 2015 het PREZO keurmerk voor hospicezorg. Dit betekent dat deskundig personeel en vrijwilligers hoogwaardige zorg en ondersteuning leveren op basis van de laatste inzichten. Marianahof is het eerste High Care Hospice in de regio Breda-Roosendaal die dit keurmerk kreeg toegekend. Het keurmerk wordt afgegeven door de Associatie Hospicezorg Nederland

Wat vind jij belangrijk?
076 - 532 50 00