Mail ons Bel ons

Gecontracteerde zorgverzekeraars 2023

Iedereen die in Nederland woont of werkt, is wettelijk verplicht om zich te verzekeren tegen ziektekosten. Zorgverzekeringen vergoeden een groot deel van de kosten.

Meer informatie hierover vindt u op de website van de Rijksoverheid.

Uw zorgpolis
In de verzekeringsvoorwaarden van uw zorgverzekering staat op welke vergoedingen u recht heeft en bij welke zorgverleners u terecht kunt voor behandeling. Heeft u hierover vragen dan kunt u contact opnemen met de klantenservice van uw eigen zorgverzekeraar.

Contractafspraken met zorgverzekeraars
Avoord probeert ieder jaar met alle Nederlandse zorgverzekeraars afspraken te maken over de zorg die wij bieden en de tarieven die daarvoor in rekening mogen worden gebracht.

Ieder jaar proberen zorgaanbieders en zorgverzekeraars deze afspraken vóór 1 januari van het nieuwe jaar gemaakt te hebben. Helaas blijkt dit vaak niet mogelijk te zijn. Ook dit jaar zijn er weer een aantal onderwerpen die het maken van afspraken bemoeilijken. Dit zorgt ervoor dat de kosten die Avoord maakt hoger zijn dan de tarieven die een aantal zorgverzekeraars voorstellen.

In het overzicht hiernaast staat met welke zorgverzekeraars wij nog ‘in onderhandeling’ zijn en met wie we een ‘overeenkomst’ of ‘geen overeenkomst’ hebben kunnen sluiten. Heeft u vragen over wat het voor u betekent wanneer wij nog in onderhandeling zijn of geen afspraken hebben kunnen maken met uw zorgverzekeraar? Neem dan altijd contact op met uw eigen zorgverzekeraar.