Tijdelijke zorg

Goede zorg zolang
het nodig is.

Tijdelijke zorg Tijdelijke zorg

Soms heeft u tijdelijk (meer) zorg nodig. Bijvoorbeeld na een ziekenhuisopname of revalidatie. Of omdat u mantelzorger bent en de zorg voor uw naaste u even te veel wordt. Avoord kan u de tijdelijke zorg bieden die u nodig heeft, thuis of bij ons op locatie. Hieronder leest u meer over de mogelijkheden.

Tijdelijk verblijf

Bent u na een ziekenhuisopname nog niet helemaal hersteld? Of bent u ziek en kunt u niet alleen thuis herstellen? Binnen Avoord is er de mogelijkheid om tijdelijk opgenomen te worden en te herstellen. Als het weer beter gaat, gaat u weer terug naar huis.

Logeren

Bent u mantelzorger? Wordt de zorg voor uw partner of naaste u even te veel? Dan kan logeren bij Avoord ondersteuning bieden. Avoord heeft een logeerkamer op de afdeling Tijdelijk Verblijf op locatie Het Anbarg. Deze kamer is bestemd voor mensen die tijdelijk komen logeren en bijbehorende zorg ontvangen. Bijvoorbeeld wanneer de mantelzorger op vakantie is of zodat de mantelzorger met een gerust hart even kan opladen. 

Tijdelijke Thuiszorg

Zorg betekent meer dan (tijdelijke) verzorging. Samen zorgen we voor handvatten om zélf thuis meer te kunnen. Zodat u langer thuis kunt blijven wonen. Dat is namelijk wel zo fijn en vertrouwd. Vanuit onze visie op Langer Actief Thuis zorgen we er samen voor dat ouderen langer thuis kunnen blijven. 

Revalidatie

Een revalidatieproces gaat altijd sneller wanneer u in de juiste omgeving bent om te werken aan uw herstel. Uw persoonlijke leven staat hiervoor bij ons centraal. Met deskundige behandeling, de juiste begeleiding en persoonlijke zorg, kunt u bij ons werken aan uw revalidatie. In samenwerking met De MARQ bieden wij poliklinische en ambulante geriatrische revalidatie. 

Hospice Marianahof

Een veilige plek voor de laatste levensfase. Hospice Marianahof is geeft een gastvrij onthaal wanneer thuis sterven geen optie is. Een waardevol alternatief om mensen tot het eind van hun leven zo veel mogelijk hun leven te laten leven.