Mantelzorg

Omdat u bij het zorgen ook hulp
en ondersteuning verdient.

Mantelzorg Mantelzorg

Bent u een mantelzorger?

Steeds meer mensen zorgen voor iemand anders. Bijvoorbeeld voor een ouder of een partner die langdurig ziek is. Mantelzorg is een mooie maar soms ook zware taak. Daarom ondersteunen wij mantelzorgers. 

Ondersteuning voor u

Thuis, tijdelijk uit huis of bij Avoord

Ondersteuning voor u

Mantelzorg is vrijwillig en wordt vaak gecombineerd met werk, een eigen gezin en een sociaal leven. Dit betekent dat er veel van de mantelzorger gevraagd wordt en dat zorgen voor uw naaste ook wel eens te veel kan worden. Avoord biedt op verschillende manieren ondersteuning. Hieronder leest u meer over de producten en diensten die wij hiervoor aanbieden; thuis, tijdelijk uit huis, of bij Avoord;

Thuis

Ondersteuning voor mantelzorgers

 • Hulpmiddelen, zoals een douchestoel of lichtgewicht rollator, kunnen het zorgen voor een naaste makkelijker maken voor u. Maar ook alarmering in huis kan hierbij helpen. Kijk ook eens op de Hulpmiddelenwijzer van Vilans of het aanbod van Mobiliteit & Comfort in Etten-Leur.
 • De ergotherapeut van Avoord kan u adviseren bij het anders inrichten van de woning om vallen van uw naaste te voorkomen. Daarnaast kan de ergotherapeut u advies geven en vaardigheden trainen om goed om te gaan met de ziekte of beperking van uw naaste. 
 • De casemanager dementie kan u ondersteunen op gebied van dementie. Zoals uitleg over vormen van dementie, welke klachten daarbij horen en hoe mensen met een bepaalde vorm van dementie het beste benaderd kunnen worden. Wilt u meer weten over zorgen voor mensen met dementie? Wij geven u graag tips, handige filmpjes en training bij ons op een locatie. Lees er alles over op deze pagina.
 • In Alzheimer Café Etten-Leur en Alzheimer Café Zundert komen mensen met dementie, hun mantelzorgers, hulpverleners en belangstellenden maandelijks samen. Tijdens de informele bijeenkomsten krijgt u informatie over dementie en kunt u ideeën en ervaringen uitwisselen. 
 • Bij MantelzorgNL zijn ruim 450 organisaties aangesloten voor de ondersteuning van mantelzorgers. Kijk op deze site voor een aangesloten organisatie bij u in de buurt.

Tijdelijk niet thuis (respijtzorg)

Ondersteuning voor mantelzorgers

 • Dagbesteding: Avoord heeft verschillende dagbestedingslocaties in Etten-Leur, Rijsbergen en Zundert. Bezoekers kunt hier terecht als zij geheugenproblemen of lichamelijke problemen hebben, of wanneer zij eenzaam zijn of het moeilijk vinden om hun dag in te vullen. Zo kunt u als mantelzorger tijd voor uzelf vrijmaken als dat nodig is. 
 • Logeerzorg: Avoord heeft een logeerkamer op locatie Het Anbarg beschikbaar. In deze kamer kan uw naaste tijdelijk komen logeren de benodigde zorg krijgen. Logeren kan een uitkomst bieden om u tijdelijk te ontlasten of bijvoorbeeld als u op vakantie gaat.
 • Professionele thuiszorg: Als u de zorg voor uw naaste niet meer aankan, dan kan de thuiszorg van Avoord AanHuis uitkomst bieden. Van ondersteunende begeleiding tot verpleegkundige zorg. Ook kan het zijn dat u langdurig wegvalt. Dan kan er vanuit de Zorgverzekeringswet (Zvw) een wijkverpleegkundige worden ingezet ten behoeve van respijtzorg. De wijkverpleegkundige voert tijdelijk uw zorgtaken uit.
 • Tijdelijke thuiszorg: Als je plotseling hulp nodig hebt bij dingen die altijd vanzelfsprekend waren, knaagt dat aan je zelfvertrouwen. De inzet van reguliere thuiszorg lost acute praktische problemen op, maar speelt niet in op dat vervelende gevoel van afhankelijkheid. De (tijdelijke) thuiszorg van Avoord doet dat wel! Vanuit onze visie op Langer Actief Thuis helpen wij mensen de touwtjes snel weer in eigen handen te nemen. 
Ondersteuning mantelzorg bij Avoord

Bij Avoord

Ondersteuning mantelzorg bij Avoord

Als uw naaste bij Avoord komt wonen, gaan we graag met u in gesprek hoe we samen de zorg voor uw naaste kunnen organiseren. We willen de overgang van thuis naar Avoord zo prettig mogelijk maken en het leven zoveel mogelijk hetzelfde houden. Daarbij gaan we uit van zelfredzaamheid en eigen regie, en kijken we wat uw naaste zelf nog kan. Waar nodig met hulpmiddelen en innovaties. Ook bespreken wat u kunt doen, of het netwerk van uw naaste. Daarnaast kijken we welke professionele zorg er nodig is.

Dementie, wat nu?

Ondersteuning bij dementie

Zorgen voor uw naaste met dementie kan uitdagend zijn. Extra kennis over dementie en bijbehorende basiszorg kan u helpen de zorg op een prettige, minder belastende manier te uit te voeren. Avoord ondersteunt u hier graag bij. Onze casemanager dementie kan u en uw naasten helpen. Daarnaast delen we graag enkele tips en links naar filmpjes over onderwerpen als: 

 • Hoe ga je om met gedragsverandering door dementie?
 • Persoonlijke en uiterlijke verzorging
 • Beweging en mobiliteit (ook toiletgang)
 • Ondersteuning vanuit uw gemeente.
Wat kunt u doen als mantelzorger?

Zorgen doen we samen bij Avoord. Samen zetten we ons in voor bewoners. Hierdoor wordt het leven van bewoners, naasten én het werk van medewerkers mooier. Het is fijn wanneer familie, vrienden en anderen een handje helpen in de verzorging van hun eigen naaste. Ook ondersteuning op de huiskamer en bij activiteiten is van harte welkom! Klik hieronder voor een flyer met tips en praktische voorbeelden.

Visie

Zorgen doen we samen

Visie

Onze visie is: iedereen doet ertoe. Alle ouderen, de mensen in de meest kwetsbare periode van hun leven. Hun geluk en welzijn staat voor ons altijd voorop. Maar ook iedereen die bijdraagt aan het waarmaken van dat geluk en welzijn, die doet ertoe. Iedereen die bijdraagt aan onze zorg. Want optimale ouderenzorg vraagt om zorgen voor én met elkaar. Zorgen doen we samen. 

Samen zorgen met mantelzorgers vloeit hieruit voort. Mantelzorgers, familie en vrienden zijn een belangrijk onderdeel van het leven van hun naaste. Samen met hen werken wij aan het welzijn en welbevinden van onze cliënten.