Mail ons Bel ons

De Cliëntenraad

De Cliëntenraad (CR) behartigt de gemeenschappelijke belangen van cliënten die gebruik maken van zorg en behandeling van Avoord. De lokale Cliëntenraden en een overkoepelende Centrale Cliëntenraad (CCR) zorgen dat de cliënten eerder gehoord worden.

Lokale Cliëntenraden en Centrale Cliëntenraad Avoord

De hoofdpersonen van Avoord zijn onze cliënten. We doen er alles aan om hen de beste zorg te verlenen. Of het nu gaat over bepaalde wensen, vragen, ideeën of opmerkingen? Dan kunnen cliënten en hun naasten terecht bij de Cliëntenraad. De Cliëntenraad is zeker geen klachtencommissie, maar Avoord hecht veel waarde aan feedback over haar functioneren en de kwaliteit van haar zorg en dienstverlening. De cliënten en hun naasten zijn de ervaringsdeskundige voor Avoord.

Lokale cliëntenraden

Avoord kent zeven lokale cliëntenraden: Cliëntenraad Het Anbarg, De Willaert, Rijserf, Kloostergaard, Contrefort, Franciscushof en Avoord AanHuis. Afhankelijk van de grootte van de locatie varieert de lokale cliëntenraad van drie tot zeven leden. De leden zijn cliënten/bewoners van Avoord, familieleden en mantelzorgers van cliënten, vrijwilligers en/of andere belangstellenden die raakvlak hebben met de ouderenzorg. Zij praten over diverse vraagstukken of ideeën over de zorgverlening van Avoord. Dat kan over hele grote zaken gaan, zoals een verbouwing, maar ook hele praktische zaken zoals de maaltijdvoorziening, veiligheid en dagbestedingsactiviteiten.

De lokale cliëntenraad is een volwaardig gesprekspartner voor het management en het bestuur van Avoord. Alles is bespreekbaar en elke cliënt heeft zo de mogelijkheid om mee te praten over de zorg en dienstverlening op de eigen locatie. De cliëntenraad laat haar stem gelden en komt op voor de belangen van de cliënten. Gevraagd, maar ook ongevraagd, adviseert de cliëntenraad het management en het bestuur van Avoord over onderwerpen die voor u belangrijk zijn. Dit is vastgelegd in de Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen (WMCZ). De cliëntenraad moet instemmen met het plan en het management of het bestuur legt vervolgens verantwoording af aan de cliëntenraad over de inzet, uitvoering en doelen van de plannen.

Centrale Cliëntenraad (CCR)

Naast de lokale raden heeft Avoord ook een Centrale Cliëntenraad. In de Centrale Cliëntenraad zitten leden uit alle lokale cliëntenraden, twee externe leden en is onder leiding van een externe voorzitter.

De CCR speelt een belangrijke rol in het bewaken en verbeteren van de kwaliteit van zorg en behandelt direct of indirect zaken die betrekking hebben op het gebied van welzijn, wonen en zorg. Zij vangt signalen op ‘vanuit het veld’ over mogelijke problemen en verbeterpunten en geeft gevraagd en ongevraagd advies aan de bestuurder.

Lid worden van een cliëntenraad?

Wij zijn altijd opzoek naar nieuwe leden. Bent u de partner of een kind van een cliënt? Meld u aan als lid. Als kleinkind bent u ook van harte welkom! Een frisse blik en een andere kijk op de zorg van opa of oma dragen bij aan verbeteringen in de zorg en dienstverlening. Stuur een mail naar clientenraad@avoord.nl.

Contact

Heeft u vragen, of wilt u meer informatie over het lidmaatschap, heeft u opmerkingen, suggesties of complimenten, neem dan contact met ons op via clientenraad@avoord.nlWij zullen dan spoedig persoonlijk contact met u opnemen voor een afspraak.

Liever bellen? Neem contact op via het algemene nummer van Avoord 076 – 532 50 00.

Ervaringsverhalen