Mail ons Bel ons

Cliëntenraad

De CCR (Centrale Cliëntenraad) behartigt de gemeenschappelijke belangen van cliënten binnen Avoord. Door de invoering van de wet medezeggenschap heeft deze raad wettelijke erkende bevoegdheden gekregen. Dat houdt in dat de CCR een beslissende stem heeft over diverse zaken binnen Avoord.

De CCR speelt een belangrijke rol in het bewaken en verbeteren van de kwaliteit zorg en behandelt direct of indirect zaken die betrekking hebben op de praktijkgoals o.a. de maaltijden, de inhoud van de huisregels, benoemen van leiding gevende, maar ook de samenwerkingen andere zorginstanties. De CCR wordt ook ondersteund door de lokale cliëntenraden van Avoord.
 

Betrokkenheid CCR

De CCR is een belangrijk middel voor cliënten om meer grip te krijgen op hun leven. Maar niet in alle situaties mag verwacht worden dat de CCR een passende oplossing is om zeggenschap vorm te geven. De betrokkenheid van de bestuurder van Avoord is heel belangrijk binnen de CCR. De bestuurder staat open voor meningen, ideeën en kritiek die de CCR voorlegt.
 

Contact met CCR

Wilt u meer weten over het werk van de CCR of lid worden? Stuur een mail naar clientenraad@avoord.nl.