Mail ons Bel ons

De Cliëntenraad

De CCR (Centrale Cliëntenraad) behartigt de gemeenschappelijke belangen van cliënten binnen Avoord. Door de invoering van de wet medezeggenschap heeft deze raad wettelijke erkende bevoegdheden gekregen. Dat houdt in dat de CCR een beslissende stem heeft over diverse zaken binnen Avoord.

De CCR speelt een belangrijke rol in het bewaken en verbeteren van de kwaliteit zorg en behandelt direct of indirect zaken die betrekking hebben op de praktijkdoelen: o.a. de maaltijden, de inhoud van de huisregels, benoemen van leidinggevenden, maar ook de samenwerkingen met andere zorginstanties. De CCR wordt ook ondersteund door de lokale cliëntenraden van Avoord.

Betrokkenheid CCR

De CCR is een belangrijk middel voor cliënten om meer grip te krijgen op hun leven. Maar niet in alle situaties mag verwacht worden dat de CCR een passende oplossing is om zeggenschap vorm te geven. De betrokkenheid van de bestuurder van Avoord is heel belangrijk binnen de CCR. De bestuurder staat open voor meningen, ideeën en kritiek die de CCR voorlegt.

Contact met CCR

Wilt u meer weten over het werk van de CCR of lid worden? Stuur een mail naar clientenraad@avoord.nl.

Cliëntenraden Avoord

De hoofdpersonen binnen Avoord zijn, naast onze ambitieuze medewerkers en vrijwilligers, zonder twijfel onze cliënten. We doen er alles aan om aan om hen de beste zorg te verlenen. Om deze mensen gelukkig te zien. Maar wat als onze hoofdpersonen toch twijfelen over bepaalde zaken? Onvrede voelen? Of simpelweg een nieuw idee hebben? In dat geval kan de cliënt, een familielid of mantelzorger van de cliënt, terecht bij de cliëntenraad. Geen vraag of opmerking is hier vreemd. Immers: wij willen het beste voor onze uiterst belangrijke hoofdpersonen!

Lokale cliëntenraden

Elke locatie van Avoord beschikt over een eigen cliëntenraad. Dit clubje mensen, vaak bestaande uit familieleden of mantelzorgers van cliënten, behartigt de belangen van onze cliënten. Zo nu en dan komen zij samen om over vraagstukken of ideeën omtrent de zorgverlening van Avoord te praten. Het kan gaan over heel uiteenlopende zaken. Van grotere issues tot kleinere dingen als bijvoorbeeld de maaltijden binnen de organisatie. Door de inzet van cliëntenraden zorgen we ervoor dat elk onderwerp voor de cliënt bespreekbaar is.

Centrale Cliëntenraad (CCR)

Overkoepelend is er de Centrale Cliëntenraad: een samenstelling van leden uit alle lokale cliëntenraden. Ook de bestuurder van Avoord is bij deze Centrale Cliëntenraad betrokken. De missie van de CCR? Verbeterpunten vinden in de zorgverlening van Avoord. Alles om onze hoofdpersonen een zo prettig mogelijke tijd te geven.

Lid worden van een cliëntenraad?

Iedereen die een hart heeft voor de zorg, en dus voor onze cliënten, is welkom om aan te sluiten in één van onze cliëntenraden. U hoeft geen familie of bekende te zijn van een cliënt, het mag natuurlijk wel. Met de cliëntenraad bent u van grote waarde voor onze cliënten. Wilt u meer informatie over deelname aan een cliëntenraad? Neem dan contact met ons op via clientenraad@avoord.nl, dan vertellen we u alles over deze mooie functie. U bent van harte welkom!

Ervaringsverhalen