Mail ons Bel ons

Anders werken

Expertise zonder afstand

Om in de toekomst meer mensen van goede zorg te kunnen voorzien met hetzelfde aantal zorgverleners, zullen we slimme oplossingen moeten bedenken. In het programma ‘Anders werken in de zorg’ gaat Avoord samen met initiatiefnemer tanteLouise en 10 andere zorginstellingen uit West-Brabant de uitdaging aan om nieuwe technologieën voor de zorg te ontwikkelen. Ze worden hierin ondersteund door kennisorganisatie Vilans en het innovatienetwerk Care Innovation Centre (CIC).

Projecten

Op de website www.anderswerkenindezorg.nl staan de verschillende projecten waar alle organisaties aan deelnemen. Het kan gaan om een pientere bril die helpt om het aantal medicatiefouten in de zorg drastisch terug te dringen. Maar ook om slim incontinentiemateriaal of een bril met camera die het mogelijk maakt dat een arts of gespecialiseerd verpleegkundige op afstand meekijkt. Met dit laatste gaat Avoord aan de slag onder de noemer Expertise zonder Afstand.
 

Slimme bril

Sharissa Corporaal, programmamanager onderzoek & innovatie bij Avoord legt uit: “Door de inzet van slimme brillen kan er via beeldbellen een live verbinding tot stand komen tussen zorgmedewerkers en experts zoals artsen, wondverpleegkundigen of gedragsdeskundigen. Er kunnen zelfs tot zes verschillende professionals tegelijkertijd mee kijken. Door via de bril mee te kijken met de zorgmedewerker, kan de medewerker ondersteund worden bij handelingen. Ook voor het maken van de inschatting of een urgente consult of controle nodig is, is de bril handig.” Piet IJpelaar, specialist ouderengeneeskunde bij Avoord, onderschrijft dat: “Deze bril zorgt voor een snellere opvolging van vragen door directe nabijheid op medisch gebied en voor (psychologische) ondersteuning van zorgteams op afstand.” De (para)medisch specialisten werken op meerdere Avoord locaties waardoor ze vaak te maken hebben met veel reistijd. Piet: “Dankzij de slimme bril kunnen we onze tijd efficiënter gebruiken. Reistijd zal niet altijd meer nodig zijn, want voor de kleinere hulpvragen of controles kan ik op afstand advies geven.”
 

Technologische ondersteuning

“Om ook in de toekomst kwalitatief hoogwaardige zorg te kunnen bieden, moeten we anders gaan werken. Daar ontkomen we niet aan. Maar het biedt ook nieuwe kansen” zegt directeur zorg en behandeling Jan-Kees van Wijnen van tanteLouise. “Door vergrijzing neemt het aantal ouderen dat zorg vraagt in snel tempo toe, terwijl het aantal mensen dat die zorg kan bieden onder druk staat. Dat vraagt om slimme oplossingen en de inzet van technologische ondersteuning.” Daar sluit Sharissa zich bij aan. Wij geloven bij Avoord in warme zorg en investeren in onderzoek en innovatie om de zorgverlening te verbeteren. Daarbij is menselijk contact belangrijk en technologie kan dat ondersteunen door zorgtaken over te nemen of efficiënter te maken. Zo komt er meer tijd vrij om écht contact te maken met onze cliënten. Met een project zoals Expertise zonder Afstand willen we samen met de andere zorgorganisaties onze zorgverlening toekomstbestendig maken.”